lgbt
hunger
prostitution
transhumanism
wars
env
drugs
previous arrow
next arrow

Aile

Çocuk

Genç

Adem ve Havva'nın Dünyası

BİZLERE BAĞIŞLANAN VARLIĞIMIZIN, ANNEMİZİN, BABAMIZIN VE DÜNYAMIZIN KIYMETİNİ BİLELİM.

İnsan

Teknoloji

Evren

Çevre

Bilim

Gelecek

Adem ve Havva hakkında

İnsanlık tarihi, üç semavi dinin temelini oluşturan kutsal kitaplarda, Tevrat, İncil ve Kuran-ı Kerim’de, Adem ve Havva’nın soyundan türediği anlatılır. Geliş sırasına göre; Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam olmak üzere, bu üç büyük din insanlığın Adem ve Havva’nın soyundan geldiğini kabul eder. Bu bakış açısı, geçmişten günümüze genellikle kabul görür ve insanlık tarihinin ilk dönemleri ile sürekliliği hakkında bizlere önemli bir çerçeve sunar. Adem ve Havva’nın soyundan türeyen insanlık, dünya üzerinde geniş bir coğrafyaya yayıldı. Bu demografik yayılım, çok sayıda dil, kültür ve ırkın ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Günümüzde dünyada, yaklaşık 5000 etnik grup ve 200 civarında bağımsız devlet bulunmaktadır.

Haberler
Blog

Uyuşturucu Madde

Madde bağımlılığı, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşantılarını olumsuz bir şekilde etkileyen kronik bir hastalıktır. Uyuşturucu kullanımı, özellikle gençlik döneminde başladığında, bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimini sekteye uğratmaktadır. Fiziksel Sağlık Sorunları Madde kullanımı, vücudun birçok organının fonksiyonlarını bozar, beyin gelişimini engeller, solunum ve kardiyovasküler sistemlerde sorunlara yol açar, ve genel olarak fiziksel sağlığı tehdit[...]

Transhümanizm

Transhümanizm, teknolojinin insan durumunu, özellikle insan sağlık durumunu ve maruz kaldığı engelli hallerini iyileştirmek ve insan kapasitesini genişletmek için kullanılması düşüncesinden esinlenmiştir. Bu hareket, hastalıkların tedavisini ve insan bedeninin doğuştan veya sonradan gelişen fiziksel ya da zihinsel kısıtlamalarının aşılmasını hedeflemektedir. Ancak, bu felsefi ve teknolojik akımın çeşitli tehlikeleri ve etik sorunları bulunmaktadır.Transhümanizmin belki de en[...]

Savaşların Gölgesinde Adem ev Havva’nın Çocukları: Tarihsel Yıkımlar ve Gelecek için Umutlar

Dünyanın ilk insanları Adem ve Havva’nın torunları olarak, var oluşumuzun başlangıcından bu yana sayısız zorlu yaşam koşulları ile mücadele etmek zorunda kaldık. İnsanlık için bu zorlukların en yıkıcısı ve acı olanı savaşlar oldu. Yüzlerce yıl boyunca savaşlar, dünya tarihine damgasını vurdu, toplumları parçaladı ve hayatlarımızı trajik biçimde etkiledi. Her savaş, sadece doğrudan katılanları değil, onların[...]

Adem ve Havva’nın Çocukları: Dünya’da Açlık, Gelir Eşitsizliği ve Gelecekteki Yol Haritamız

Adem ile Havva’nın mirası olan dünyamız, hepimizin ortak paydası. Fakat bu mirasın çocukları olarak bugün, yüreklerimiz, dünya çapında derinleşen açlık ve adaletsiz gelir dağılımı nedeniyle ağır bir yükün altında. Küresel ölçekte, bu gelir eşitsizliği ve yükselen yoksulluk, insanlık tarihinde belki de karşılaştığımız en büyük sınavlardan biri haline geldi. Şimdi, etik değerlere sahip, sürdürülebilir ve adil[...]

Fuhuş: Zararları ve Adem ve Havva’nın Çocuklarının Etkilenimi

Fuhuş, tarih boyunca sürekli tartışılan ve toplumlar tarafından farklı şekillerde ele alınan, üzücü, ahlaki ve çok boyutlu bir olgudur. Yüzlerce yıldır süren bu sorun, Adem ve Havva’nın çocukları üzerinde ciddi tahribatları olmuş ve olumsuz etkileri her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Fuhuşun Zararları Fuhuş, bireysel ve toplumsal birçok zarara yol açmaktadır. Bireysel düzeyde, fuhuşla uğraşan[...]

Adem ve Havva’nın Mirası ve Cinsel Yönelimlerin Olumsuz Yönleri

Adem ve Havva, insanlık tarihindeki ilk çift olarak kabul edilir. Onlar, cennetin yansıması olan dünyamızda, insan yaşamının en saf ve doğal haliyle sembol şahsiyetlerdir. Cinsellikleri, doğanın ve varoluşun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu, kozmik döngü içerisinde dönen bir çark gibi, yaşamın ve varoluşun sürdürülebilirliğini temsil eder. Fakat günümüzde, bu doğallığın temeline karşı çıkan ve kendi cinsel[...]

Çevre ve İklim Sorunları

Adem ve Havva, hayata gözlerini açtıklarında yaratıcı tarafından kendilerine bahşedilen cennet gibi bu dünyada, kendilerini muhteşem, tertemiz ve doğal bir çevre içinde buldular. Çevrenin ve tüm canlıların uyum içinde korunduğu bu düzen içerisinde doğa ile iç içe yaşamaya başladılar. Onlardan sonraki yüzyıllar boyunca aynı ahenk içinde devam eden dünyamız, 18. yüzyıla geldiğimizde sanayileşme ve kentleşme[...]